Polotovary, dílce

Dno 500x600 LTD Stříbrná 417 BS - dílec I - ... Kód Kili: AB 0417.6116ns

tl.16 mm, d.486 mm, š.475 mm
Dostupnost: objednávkové×
98,40
s DPH
ks

Dno 500x900 LTD Stříbrná 417 BS - dílec J - ... Kód Kili: AB 0417.6116nt

tl.16 mm, d.786 mm, š.475 mm
Dostupnost: objednávkové×
159,14
s DPH
ks

Záda 218x600 LTD Stříbrná 417 BS+ABS - dílec ... Kód Kili: AB 0417.6116or

tl.16 mm, d.474 mm, š.208 mm
Dostupnost: objednávkové×
52,59
s DPH
ks

Záda 218x900 LTD Stříbrná 417 BS+ABS - dílec ... Kód Kili: AB 0417.6116os

tl.16 mm, d.774 mm, š.208 mm
Dostupnost: objednávkové×
85,85
s DPH
ks